M C C A P

Хто ми?

Microbial culture collection of antibiotic producers

Колекція культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків Львівського національного університету імені Івана Франка (ККМПА) є відносно молодим банком генетичних ресурсів на теренах України.

Наша мета

Накопичення, систематизація та надійне збереження генетичних ресурсів мікроорганізмів, а також ефективне їх використання в наукових, навчальних та практичних цілях.

Наші завдання

Збереження наявних культур мікроорганізмів і виділення нових актиноміцетів, міксобактерій та грибів з природних біотопів

Ефективне застосування наявного матеріально-технічного потенціалу для навчання студентів, аспірантів та докторантів на базі ККМПА

Вивчення генетичного та біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів для отримання біологічно активних молекул, зокрема, нових антибіотиків

Комерціалізація наукових розробок ККМПА та активна співпраця з бізнесом у вирішенні наукових та практичних завдань

Розширення наукових знань в сфері генетики та біотехнології мікроорганізмів в рамках національних та міжнародних проєктів

Розширення співпраці із Українськими та міжнародними науково-дослідними інституціями для досягнення наукових, освітніх та практичних задач