M C C A P

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми працюємо на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми досліджуємо різноманіття і властивості актиноміцетів природних біотопів України й Антарктики

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми шукаємо і знаходимо нові природні сполуки мікробного походження

Наш пріоритет

Дослідження та ефективне застосування генетичних ресурсів мікроорганізмів для науки, освіти і бізнесу

Наука

Вивчення біорізноманіття і метаболічного потенціалу мікроорганізмів, їхнє надійне збереження

Наука

Вивчення генетичного та біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів і їх ефективне збереження

Освіта

Покращення кваліфікації молодих науковців в галузі генетики і біотехнології мікроорганізмів та сприяння їхньому кар’єрному зростанню

Освіта

Використання матеріально-технічного потенціалу для навчання студентів, аспірантів та докторантів

Бізнес

Комерціалізація наукових розробок на основі штамів мікроорганізмів для потреб харчової індустрії, агрономії, фармації

Бізнес

Комерціалізація наукових розробок і співпраця з бізнесом у вирішенні науково-практичних завдань

Новини

Початок досліджень ендофітної мікробіоти саговників

Відвідини ботанічного саду можуть мати як естетичний, так

Аспірант року в галузі хімічних і біологічних наук

Тістечок Степан, інженер колекції, аспірант кафедри генетики та

Біорізноманіття актиноміцетів ризосфери Juniperus excelsa

Різноманіття та потенціал актиноміцетів ризосфери Juniperus excelsa Сьогодні,

Наші ресурси

Наші завдання

Дослідження мікробного біорізноманіття природних біотопів

Сприяння науковому зростанню студентів, аспірантів, молодих вчених в галузі генетики і біотехнології мікроорганізмів

Вивчення біосинтетичного потенціалу природних ізолятів мікроорганізмів. Скринінг продуцентів нових природних сполук

Створення науково-технічних розробок на основі мікроорганізмів, їхня реалізація у бізнес-проєктах для харчової індустрії, агрономії, фармацевтики тощо

Збереження культур мікроорганізмів, зразків ДНК, іншого біологічного матеріалу

Підтримання і розвиток мережі наукових і бізнес-партнерів з метою розширення напрямів наукових досліджень, їхньої реалізації для покращення якості життя людини у взаємодії з природою

Вся колекція

4500

+

Актиноміцети

4300

+

ДНК-конструкти

50

+

Нові сполуки

20

+