M C C A P
Team Victorfedorenko
  • +38 (032) 239-44-07
  • +38 (032) 239-44-75
  • viktor.fedorenko@lnu.edu.ua

Віктор Федоренко

Науковий керівник ККМПА, доктор біологічних наук, професор

Віктор Федоренко у 1973 році закінчив біологічний факультет  Львівського національного університету імені Івана Франка, а у 1979 році – аспірантуру  Всесоюзного науково-дослідного інституту генетики та селекції промислових мікроорганізмів (Москва). З 1979 працює на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка, а з 1994 року завідує цією кафедрою. У 1981 році захистив кандидатську дисертацію “Генетична нестабільність ознак стійкості до антибіотиків у Streptomyces coelicolor A3(2)”, а у 2005 році докторську дисертацію “Генетичний контроль стійкості актиноміцетів до антибіотиків та його роль у біосинтезі антибіотиків”.

У 1988 році під його керівництвом створено НДЛ генетики, селекції та генетичної інженерії продуцентів біологічно активних речовин, а у 1995 році – Колекцію культур мікроорганізмів-продуцентів антибіотиків.

Наукові інтереси: генетика, селекція і генетична інженерія актиноміцетів, генетичний контроль біосинтезу антибіотиків і стійкості до антибіотиків, механізми регулювання експресії геному бактерій.

Науковий керівник і консультант 19 захищених дисертацій. Лауреат Державної премії України у галузі науки і техніки за 2018 рік за роботу “Біологічно активні речовини мікробного синтезу в новітніх біотехнологіях і сучасному аграрному виробництві”.

Diversity and Bioactive potential of Actinomycetia from the rhizosphere soil of Juniperus excelsa

Tistechok S., Roman I., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Gromyko O.

Folia Microbiologica

Doi: 10.1007/s12223-023-01047-x

Штам Актиноміцетів Streptomyces sp. Je 1-93, Продуцент Антифунгальних Антибіотиків

Тістечок С., Федоренко В., Громико О.

Вісник Львівського університету. Серія біологічна 88

Doi: 10.30970/vlubs.2023.88.02

Screening of Thiopeptide-Producing Streptomycetes Isolated From the Rhizosphere Soil of Juniperus excelsa

Tistechok S., Myronovskyi M., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Gromyko O.

Current microbiology 79, 305

Doi: 10.1007/s00284-022-03004-2

Screening of Thiopeptide-Producing Streptomycetes Isolated From the Rhizosphere Soil of Juniperus excelsa

Tistechok S., Myronovskyi M., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Gromyko O.

Current microbiology 79, 305

Doi: 10.1007/s00284-022-03004-2

Screening of Thiopeptide-Producing Streptomycetes Isolated From the Rhizosphere Soil of Juniperus excelsa

Tistechok S., Myronovskyi M., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Gromyko O.

Current microbiology 79, 305

Doi: 10.1007/s00284-022-03004-2

Pimprinols A–C, from the terrestrial actinomycete, Streptomyces sp.

Raju R., Gromyko O., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Muller R.