M C C A P

Іван Роман

Аспірант кафедри генетики і біотехнології, інженер ККМПА

Іван навчався на кафедрі фізіології та екології рослин Львівського національного університету імені І. Франка. Після здобуття ступеню магістр вступив на кафедру генетики та біотехнології цього ж університету (2020 р.). Дисертаційне дослідження “Генетичне різноманіття та метаболітичний потенціал актинобактерій о. Галіндез (Морська Анткарктика)” спрямоване на дослідження актиноміцетів виділених на території Морської Антарктики, яка характеризується складними кліматичними умовами.

  • ivan.roman@lnu.edu.ua
  • +38 (032) 239-44-07
  • +38 (032) 239-42-08
  • +38 (032) 239-44-75

Diversity and Bioactive potential of Actinomycetia from the rhizosphere soil of Juniperus excelsa

Tistechok S., Roman I., Fedorenko V., Luzhetskyy A., Gromyko O.

Folia Microbiologica

Doi: 10.1007/s12223-023-01047-x