M C C A P
Team Annakachor
  • anna.kachor@lnu.edu.ua

Анна Качор

Аспірантка кафедри генетики і біотехнології

У 2013 році вступила до Львівського національного університету імені Івана Франка на біологічний факультет. У 2017 році здобула ступінь вищої освіти бакалавр, а у 2018 – магістр за спеціальністю «Біологія» з професійною кваліфікацією «Біолог. Викладач». З вересня 2019 року заочно навчається в аспірантурі на кафедрі генетики та біотехнології ЛНУ імені Івана Франка та працює над дисертаційною роботою на здобуття наукового ступеня доктора філософії з біології на тему «Біотехнологічний потенціал актиноміцетів ризосфери Phyllostachys viridiglaucescens (Carrière) Rivière & C. Rivière» під керівництвом старшого дослідника Олександра Громика.

З 2016 по 2017 рік працювала старшим лаборантом, а з 2017 по 2021 інженером Колекції культур мікроорганізмів – продуцентів антибіотиків. З 2019 року працює у ТОВ «Експлоджен» на посаді біотехнолога.

Основний напрямок досліджень – вивчення різноманіття актиноміцетів з різних біотопів та пошук продуцентів нових біологічно активних сполук.

Flavacol and its novel derivative 3-β-hydroxy flavacol from Streptomyces sp. Pv 4-95 after the expression of heterologous AdpA

Tistechok S., Stierhof M., Kachor A., Myronovskyi M., Gromyko O., Luzhetskyy, A.

Microorganisms  10(12), 2335

Doi: 10.3390/microorganisms10122335

Flavacol and its novel derivative 3-β-hydroxy flavacol from Streptomyces sp. Pv 4-95 after the expression of heterologous AdpA

Tistechok S., Stierhof M., Kachor A., Myronovskyi M., Gromyko O., Luzhetskyy, A.

Microorganisms  10(12), 2335

Doi: 10.3390/microorganisms10122335

Flavacol and its novel derivative 3-β-hydroxy flavacol from Streptomyces sp. Pv 4-95 after the expression of heterologous AdpA

Tistechok S., Stierhof M., Kachor A., Myronovskyi M., Gromyko O., Luzhetskyy, A.

Microorganisms  10(12), 2335

Doi: 10.3390/microorganisms10122335