M C C A P

Плазміди

ДНК — це полімер зклеєних разом дезоксирибонуклеотидів (або просто дезоксинуклеотидів). Він складається з дезоксиаденілатних (dAMP), дезоксигуанілатних (dGMP), дезоксицитидилатних (dCMP) і дезокситимідилатних (dTMP) одиниць (dTMP) (деякі автори вважають за краще використовувати TMP замість дезокситимідилату, оскільки він міститься лише в ДНК.)