M C C A P

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми працюємо на біологічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми досліджуємо різноманіття і властивості актиноміцетів природних біотопів України й Антарктики

Колекція культур мікроорганізмів - продуцентів
антибіотиків

Ми шукаємо і знаходимо нові природні сполуки мікробного походження

Наш пріоритет

Дослідження та ефективне застосування генетичних ресурсів мікроорганізмів для науки, освіти і бізнесу

Наука

Вивчення біорізноманіття і метаболічного потенціалу мікроорганізмів, їхнє надійне збереження

Наука

Вивчення генетичного та біотехнологічного потенціалу мікроорганізмів і їх ефективне збереження

Освіта

Покращення кваліфікації молодих науковців в галузі генетики і біотехнології мікроорганізмів та сприяння їхньому кар’єрному зростанню

Освіта

Використання матеріально-технічного потенціалу для навчання студентів, аспірантів та докторантів

Бізнес

Комерціалізація наукових розробок на основі штамів мікроорганізмів для потреб харчової індустрії, агрономії, фармації

Бізнес

Комерціалізація наукових розробок і співпраця з бізнесом у вирішенні науково-практичних завдань

Новини

Аспірант року в галузі хімічних і біологічних наук

Тістечок Степан, інженер колекції, аспірант кафедри генетики та

Біорізноманіття актиноміцетів ризосфери Juniperus excelsa

Різноманіття та потенціал актиноміцетів ризосфери Juniperus excelsa Сьогодні,

Нові антибіотики меротерпеноїдної природи

Спільно з колегами з Саарландського університету ми ідентифікували

Наші ресурси

Наші завдання

Дослідження мікробного біорізноманіття природних біотопів

Сприяння науковому зростанню студентів, аспірантів, молодих вчених в галузі генетики і біотехнології мікроорганізмів

Вивчення біосинтетичного потенціалу природних ізолятів мікроорганізмів. Скринінг продуцентів нових природних сполук

Створення науково-технічних розробок на основі мікроорганізмів, їхня реалізація у бізнес-проєктах для харчової індустрії, агрономії, фармацевтики тощо

Збереження культур мікроорганізмів, зразків ДНК, іншого біологічного матеріалу

Підтримання і розвиток мережі наукових і бізнес-партнерів з метою розширення напрямів наукових досліджень, їхньої реалізації для покращення якості життя людини у взаємодії з природою

Вся колекція

4500

+

Актиноміцети

4300

+

ДНК-конструкти

50

+

Нові сполуки

20

+